Laatu ja kestävyys luomumatkailussa

Otsikot – klikkaa tekstiin

  1. Laatuvaatimukset
  2. Matkakohteiden laatuvaatimukset
  3. Luonnon monimuotoisuus
  4. Kulttuuriperintö
  5. Ympäristö
  6. Viestintä ja tiedottaminen
  7. Kestävä tulevaisuus
  8. Vanhat laatuvaatimukset


1. Laatuvaatimukset

Laatu ja kestävyys luomumatkailussa

 

ECEAT edistää ympäristövastuullista matkailua. Siksi myös laatuvaatimuksemme painottuvat ekologiseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Verkostoon kuuluvien matkakohteiden tulee omassa toiminnassaan täyttää kriteerit, jotka liittyvät seuraaviin kestävyyden osa-alueisiin:

Luomutuotannon tukeminen ja luomutuotteiden käyttö
Vesien suojelun huomioiminen toiminnassa
Energian säästäminen ja uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön käyttö
Jätemäärän minimointi ja jätteen tehokas kierrätys
Energiaa säästävä ja kulttuuriympäristöä kunnioittava uudisrakentaminen
Vierailijoiden neuvonta ja tiedotus kestävyyteen liittyen
Julkisen liikenteen ja vähäpäästöisen liikkumisen suosiminen
Luonnonsuojelu ja elinympäristöjen monimuotoisuuden vaaliminen
Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja vaaliminen
Paikallistalouden ja alueellisen yhteistyön tukeminen ja hyödyntäminen
Toiminnan jatkuva kehittäminen laatuvaatimusten mukaisesti
ECEAT Suomi ry:n laatuvaatimukset pohjautuvat kansainvälisen kattojärjestön ECEAT Internationalin vaatimuksiin. Joiltakin osin kriteereitä on sovellettu Suomen oloihin paremmin sopiviksi. Laatuvaatimukset on päivitetty kesällä 2018.

Vaikka laatukriteerit painottuvat ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseen, on jäsenyritysten täytettävä myös yleiset, turvallisuuteen ja palvelujen laatuun liittyvät vaatimukset.

Laadunarvioinnissa käytetään apuna matkakohteen ylläpitäjän itsearviointia ja omaseurantaa, avointa tiedottamista toiminnasta sekä matkailijoilta saatua palautetta. Myös ECEAT:in edustajat tekevät ajoittain tarkastusvierailuja matkakohteissa.

ECEAT Suomi ry tukee verkoston jäseniä laadun ja kestävyyden kehittämisessä tiedottamalla ja neuvomalla. Jokaisessa matkakohteessa tulee olla nähtävillä ECEAT:in laatutodistus osoituksena sitoutumisesta ECEAT:in laatuvaatimuksiin.

Huomio. 1.8.2018 jälkeen verkostoon liittyvillä matkakohteilla on voimassa uudistetut laatuvaatimukset, jotka ovat tiukentuneet entisistä. Aivan jokaista vaatimusta ei tarvitse täyttää, vaan kokonaisuus ratkaisee. Yhdistys arvioi laatu- ja kestävyyskyselyn vastausten perusteella jäsenehdokkaan sopivuuden ECEAT Suomi ry:n matkakohteeksi.

Vanhat jäsenyritykset saavat siirtymäajan: heillä vanhat laatuvaatimukset ovat voimassa kevääseen 2019 saakka.

[ Takaisin alkuun – klikkaa ]

2. Matkakohteiden laatuvaatimukset

Matkakohteiden yleiset laatuvaatimukset
 

TERVEYS, TURVALLISUUS JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAATIMUKSET

Matkakohteen omistaja noudattaa kansallisia lakeja ja takaa seuraavat asiat:

Majoittuvat vierailijat rekisteröidään
Palontorjunta- ja paloturvallisuusmääräyksiä (palohälyttimet, sammutuslaitteet) sekä rakentamiseen liittyviä turvallisuusmääräyksiä noudatetaan.
Hygieniaan ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyviä lakeja noudatetaan.
Matkakohteessa tarjotaan puhdasta vettä, jota on turvallista juoda.
Matkakohteessa huolehditaan toimista, joilla estetään eläintautien leviäminen matkailijoiden välityksellä.
Ensiapupakkaus on helposti vierailijoiden saatavilla.
Vierailijoita varoitetaan matkakohteen ja sen ympäristön mahdollisista, etenkin lapsiin kohdistuvista vaaratekijöistä (koirat, kuopat, ojat jne.). Lisäksi huolehditaan siitä, että eläimet ovat aitauksissa ja kytkettyinä siten, ettei mahdollisesti vaarallisia kohtaamisia pääse tapahtumaan.
Vierailijoiden omaisuus turvataan riittävin turvatoimin
PALVELU JA TIEDOTTAMINEN

2. Vieraanvaraisuus ja hyvä palvelu

Matkakohde on löydettävissä tiekartan tai sähköisen navigaatiojärjestelmän avulla ja tarvittaessa vierailijat saavat lisätietoja (esim. nettisivuilta).
Matkakohteen omistaja/työntekijät ovat vieraanvaraisia ja ystävällisiä, ja he pystyvät luomaan miellyttävän ilmapiirin.
Matkakohteen omistaja/työntekijät eivät saa osoittaa vierailijoiden uskontoon, ihonväriin tai seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvia ennakkoluuloja.
Mikäli vierailijat ilmoittavat muiden vieraiden, kiusallisen melun tai saasteen aiheuttamasta häiriöstä, on omistajan/työntekijöiden ryhdyttävä tarvittaviin toimiin.
Vierailijoita otetaan kerrallaan vastaan vain sen verran, että kaikille voidaan taata hyvä palvelu.
Matkakohteen omistaja/työntekijät huolehtivat kohteen ja sen välittömän ympäristön siisteydestä.

3. Tiedottaminen

Ainakin seuraavien tietojen tulee olla vierailijoiden nähtävillä matkakohteessa tai sen nettisivuilla:

kaikki hinnat (ennen palvelun toimittamista)
luettelo tarjotuista lisäpalveluista ja aktiviteeteista
majoituspaikan säännöt
tietoa majoituspaikan lähiympäristöstä sekä alueen kartta
tietoa alueen julkisista kulkuneuvoista
hätänumerot (hätäkeskus, poliisi, pelastuslaitos)
todistus ECEAT Suomen laatuvaatimusten täyttymisestä (ECEAT:in laatutodistus), kun se on toimitettu jäseneksi hyväksytylle uudelle matkakohteelle
MAJOITUSPALVELUT

4. Majoitushuoneet

huoneiden tulee olla kuivia, homeettomia, tuuletettavissa ja niissä tulee olla päivänvaloa
huoneissa tulee tarvittaessa olla lämmitysmahdollisuus
huoneissa tulee olla valot (jos sähkövaloa ei ole käytettävissä, tästä tulee ilmoittaa vierailijoille ennen varauksen tekemistä sekä myös majoituskohteen esitteissä ja sähköisessä markkinoinnissa).

5. Oleskelutilat

Majoituspaikassa on oleskelutila/-tiloja, joissa
ei ole pysyviä vuodepaikkoja
on pöytä ja tuoleja vuodepaikkojen määrää vastaavasti

6. Makuuhuoneet

makuuhuoneissa tulee olla kunnon sängyt sekä hyvälaatuiset lakanat, peitot ja tyynyt
vuoteen vähimmäismitat ovat 190 x 80 cm (1 h vuode) ja 190 x 140 cm (parivuode)
vuoteet ovat vähintään 20 cm lattiatason yläpuolella
patjat ovat yksiosaisia, tasaisia ja tukevia
telttasänkyjä, sohvia ym. ei tule käyttää pysyvinä vuoteina
tarjolla on lisäpeittoja kylmän sään varalta
jos huone on seuraavia mittoja pienempi, tulee siitä ilmoittaa vierailijoille etukäteen:
– 5 m2 vuodetta kohden, korkeus 2,20 m
– 7 m2 parivuodetta kohden, korkeus 2,20 m
– 7 m2 kerrossänkyä kohden, korkeus 2,20 m
käytettävissä tulee olla lukulamppu
huoneessa on oltava vaatekaappi tai hyllyjä ja ripustustilaa vaatteille sekä vaatehenkareita
makuuhuoneissa on oltava verhot tai sälekaihtimet
lakanat vaihdetaan jokaisen vierailijan jälkeen
huoneiden välillä ei ole kulkuyhteyksiä (paitsi kun vuokrataan koko asunto)

7. Leirintäalueita koskevat vaatimukset

telttailualueen tulee olla tasainen ja kivetön
leirintäalueelle ei päästetä koti- eikä maatilan eläimiä (muussa tapauksessa tästä tulee ilmoittaa selkeästi ja on ryhdyttävä toimiin mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi).
jätteiden ja jäteveden sijoituspaikat on osoitettava selkeästi
jos käytettävissä oleva tila ei vastaa vähimmäismittoja, tästä on tiedotettava selkeästi vierailijoille ennen varaamista (perheteltan, matkailuauton tai asuntovaunun vähimmäistila on 50 m2, pikkuteltan 25 m2).
pesu- ja wc-tilojen käyttö ei häiritse muita vierailijoita.
pesu- ja wc-tilat ovat vaivattomasti käytettävissä vuorokauden ympäri.
suihkuissa ja käymälöissä on oltava lukittavat ovet.
RUOKAPALVELUT

8. Matkakohteen ruokapalveluita koskevat vaatimukset

ruokailua varten on varattu viihtyisä ja sovelias ruokailutila, jossa on riittävästi ruokapöytätilaa/aterioija. Tila on käytettävissä ennen ruokailua, sen aikana ja sen jälkeen. Myös kerho- tai oleskelutilaa voidaan käyttää tarkoitukseen.
puhtauteen ja siisteyteen kiinnitetään erityistä huomiota (pöydät, pöytäliinat jne.)
ateriat ovat laadultaan hyviä, määrältään riittäviä ja sisältävät tuoreita ruoka-aineita (vihannekset, juurekset, hedelmät)

9. Matkakohteen itsepalvelukeittiötä koskevat vaatimukset

Vierailijoiden käytettävissä tulee olla:

ruokailuvälineet (veitsi, haarukka, lusikka ja teelusikka), tavallinen ja syvä lautanen sekä lasi ja muki jokaista vierailijaa kohden.
ruoan kylmäsäilytystilat, liesi, vesikattila tai sähköinen vedenkeitin, pesuallas kylmävesiliittymällä, kattiloita kansineen, paistinpannu, kulho, terävä leikkuuveitsi, kauha, pullon– ja korkinavaaja, leikkuulauta, siivilä, tiskiharja- ja rätti, astiapyyhe sekä jäteastia.
siivoamista varten on varattu asiamukaiset siivousvälineet ja ekologisetsiivousaineet
maadoitettu pistorasia (jos sähköä ei ole, tästä tulee tiedottaa vierailijoille)

[ Takaisin alkuun – klikkaa ]

3. Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus
MAATALOUS JA KESTÄVÄ MAANKÄYTTÖ
1. Torjunta-aineet ja kasvinsuojeluaineet

Matkakohteessa ei käytetä kemiallisia tuhohyönteisten tai kasvitautien torjunta-aineita pelloilla, puutarhoissa, kasvihuoneissa, piha-alueella tai metsissä. Rikkakasveja, kasvitauteja ja –tuholaisia torjutaan luonnonmukaisin menetelmin. Lisätietoja: https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/.

(luomutuotannossa hyväksyttyjä, luonnosta peräisin olevia torjunta-aineita saa käyttää).

 

2. Keinolannoitteet: matkakohteessa ei käytetä keinolannoitteita.

Matkakohteessa lannoitetaan vain luonnonmukaisin periaattein. Lisätietoa tästä: https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/.

Käytettävät lannoitteet eivät siis saa sisältää esim. hormoneja tai antibiootteja, vaan kasvit saavat tarvitsemansa ravinteet eloperäisessä muodossa (karjan tai muiden eläinten lantana, kompostina tai viherlannoituksena) ympäristölle tasapainoisella tavalla. Tavanomaiset hivenlannoitteet ovat tarvittaessa sallittuja myös luomussa.

 

3. GMO ja siementen käsittely

Matkakohde on GMO-vapaa eikä maatilalla tai puutarhassa käytetä kemiallisesti käsiteltyjä siemeniä, jotka on kielletty luomuviljelyssä.

Mikäli siemeniä käsitellään (peittaus) tauteja, hyönteisiä tai homeita vastaan, ainoastaan luomuviljelyssä käytetyt menetelmät ovat hyväksyttyjä.

 

4. Luomutuotteet ja lähiruoka

a) Luomutuotteet: matkakohde tarjoaa vierailijoille luomuelintarvikkeita.

Luomuelintarvikkeet voivat olla:

– omalla maatilalla tai puutarhassa kasvatettuja (tai metsässä kasvaneita) sertifioituja luomutuotteita

– lähialueen maatiloilta, yrittäjiltä, kaupoista tai tukuista ostettuja sertifioituja luomutuotteita.

Vakituisessa käytössä tulee olla vähintään kuusi sertifioitua luomuraaka-ainetta tai tuotetta (esim. leipä, jauhot, maito, kahvi, tee, riisi, perunat, pasta, kananmunat).

b) Muut ekologisesti viljellyt tuotteet, lähiruoka ja keruutuotteet

Matkakohde suosii ruokapalveluissaan lähellä tuotettua ruokaa

Kaiken ei ECEAT:in matkakohteessa tarvitse olla sertifioitua luomua. Yhdistys kannustaa jäseniään käyttämään ruokapalveluissa myös muuten ympäristöystävällisesti viljeltyjä

oman puutarhan/maatilan tuotteita sekä lähiruokaa ja keruutuotteita.

 

5. Eläinten hyvinvointi

Eläimillä on riittävästi elintilaa, mahdollisuus riittävään ulkoiluun sekä tarpeeksi raitista ilmaa ja päivänvaloa. Ainakin kesällä on käytössä ulkotarha tai laidun. Eläimiä hoidetaan lajinmukaisesti ja kohdellaan hyvin.

Luomutilat: ilmoittavat valvontaviranomaisen tunnusnumeron

Tuotantoeläimiä pitävät muut maatilat: Tilan toivotaan kuuluvan eläinten hyvinvointitukivalvontaan.

Kotieläinpihat: Aluehallintoviraston lupa kotieläinpihan pitoon on kunnossa.

LUONNONSUOJELU

Matkakohteen omistajat toimivat aktiivisesti paikallisen maiseman, elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

 

6. Kasvisto, eläimistö ja paikallinen maisema

Matkakohteen maanviljelysalueita, puutarhaa, piha-aluetta, metsiä ja leirintäaluetta hoidetaan kasviston ja eläimistön hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta edistäen.

Esimerkkejä:
maisemallisen monimuotoisuuden ylläpitäminen (esim. lammet, puuryhmät, peltojen reunavyöhykkeet, metsän jatkuva kasvatus, pensasaidat)
perinnemaisemien hoito ja alkuperäisten kasvilajien istuttaminen
pesimäalueiden ylläpito (esim. linnut, hyönteiset ja lepakot)
vesistöjen suojelu suojavyöhykkeiden avulla (rannat, lammet, purot, joet, suot ym.)

 

7. Metsien hoito
Jos matkakohteessa on omaa metsää, sitä pyritään hoitamaan metsän monimuotoisuutta ja luonnon biodiversiteettiä vaalien.
Esimerkkejä suositeltavista metsienhoitotavoista: luomusertifiointi, jatkuva kasvatus, METSO-ohjelma, FSC-sertifiointi.

8. Luontoretket
Matkakohteen järjestämiä tai tarjoamia luontoretkiä koskevat ohjeet:
Luontoretket eivät saa aiheuttaa pitkälläkään aikavälillä tarkasteltuna haittoja eläin-, kasvi- tai hyönteislajistolle. Vaatimus koskee erityisesti luonnoltaan arvokkaita suojelu- ym. alueita sekä lintujen pesimäkautta.
Kaikenlainen luonnon ekosysteemeille aiheutuva haitta minimoidaan, korjataan tai kompensoidaan luontoa suojelemalla.

9. Luonnonsuojelujärjestöt
Matkakohteessa tuetaan aktiivisesti luonnonsuojelujärjestöjä tai muuta
luonnonsuojeluun liittyvää toimintaa.
Esimerkkejä: jäsenyys/toiminta luomuyhdistyksessä, yhdessä tai useammassa luonnonsuojelujärjestössä tai yhteistyö paikallisen luonnonsuojelualueen tai kansallispuiston kanssa.

[ Takaisin alkuun – klikkaa ]

4. Kulttuuriperintö

Kulttuuriperintö ja paikallinen osallistuminen
RAKENTAMINEN

1.Lainsäädäntö

Matkakohde toimii paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Tähän kuuluu: maankäyttö, kaavoitus ja suunnittelu, rakentaminen, remontointi ja kunnostus sekä rakennusten toiminta.
Vähimmäisvaatimus: kaikki paikallisesti vaaditut luvat kunnossa.

2. Sijainti ja suunnittelu

Uusien rakennusten sijoittamisessa, kaavoituksessa ja suunnittelussa huomioidaan alueen luonto ja kulttuuriperintö.
Vähimmäisvaatimus: kaikki paikallisesti vaaditut luvat kunnossa.

3. Uudisrakentaminen ja rakennusten ylläpito

Matkakohteessa rakennetaan uutta ja ylläpidetään vanhoja rakennuksia kestävällä tavalla.
Rakennuksia ylläpidetään riittävässä kunnossa eikä niiden anneta rappeutua.
Rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa pyritään käyttämään perinteisiä materiaaleja (kotimainen puu, savi, olki, tiili tms.)
Uudisrakennukset rakennetaan perinteen ja ympäristön ehdoilla
Pyritään säästämään energiaa: mm. hyvä eristäminen (seinät, lattiat, katot, putket), 2-3-kertaiset ikkunat, passiiviaurinkoenergian hyödyntäminen (esim. lasipinnat, kasvihuoneet, sisäpihat).

KULTTUURIPERINTÖ
Matkakohteessa osallistutaan aktiivisesti paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen.

4. Uudisrakennuksissa ja korjaustöissä kunnioitetaan perinteisiä rakennustekniikoita ja -tyyliä ja kulttuurisesti merkittäviä rakennuksia pyritään säilyttämään.

Esimerkkejä: perinteisten materiaalien käyttö, perinteiset työtavat ja -välineet, alueelle tyypilliset värit ja muodot.

5. Matkakohteessa ja sen palveluissa huomioidaan alueen oma kulttuuriperintö.

Esimerkkejä: alueen perinneruokien tarjoaminen, paikallisten käsitöiden, matkamuistojen ja tuotteiden myynti; sisustaminen paikalliseen tyyliin, perinnetapahtumat, puutarhan ja/tai piha-alueen suunnittelu hyväksi todettuja perinteisiä käytäntöjä hyödyntäen.

6. Matkakohteessa kasvatetaan/ylläpidetään suomalaisia perinne- ja maatiaiskasveja (maatiaiskasvi = yli 50 vuotta Suomessa kasvanut ja tänne sopeutunut kasvikanta) ja/tai suomalaisia alkuperäisrotuja (esim.suomenhevonen, suomenlammas, maatiaisrotuiset kanat, kyyttö tai lapinlehmä, vanhat suomalaiset koirarodut)

7. Matkailijoille kerrotaan paikallisista kulttuurinähtävyyksistä ja –tapahtumista (vinkit, esitteet, nettisivut ym.)

PAIKALLISTALOUS JA REILU KAUPPA
8. Matkakohteen hankinnoissa suositaan tuotteita ja palveluita paikallisilta tuottajilta ja lähiseudun kaupoista.

9. Matkakohteessa myydään ruokaa, maataloustuotteita, matkamuistoja ja muita tuotteita, jotka on valmistettu lähiseudulla.

10. Matkakohteessa on tarjolla Reilun kaupan sertifioituja tuotteita, kuten kahvia, teetä, kaakaota tai hedelmiä.

11.Matkakohteessa noudatetaan työntekoon liittyvää lainsäädäntöä (esim. työsuojelu, vähimmäispalkka, työntekijöiden olosuhteet) ja kohdellaan reilusti myös vapaa-ehtoistyöntekijöitä.

12.Matkakohteen toiminta ei haittaa paikallisen väestön peruspalveluita, kuten veden- ja energian riittävyyttä tai jätehuoltoa.

[ Takaisin alkuun – klikkaa ]

5. Ympäristö

Ympäristö
ENERGIA

1. Energiankulutus ja energianlähteet

Lämmityksen ja sähkön energiankulutusta mitataan ja energianlähteet on selvitetty. Kulutusta verrataan eri ajanjaksoina, tavoitteena vähentää turhaa energiankulutusta.

2. Energiatehokas valaistus

Vähintään 75 % lampuista on energiansäästölamppuja mukaan lukien ulkovalaistus ja pysäköintialueet.

3.Vähän energiaa kuluttavat laitteet

Uusia laitteita hankittaessa matkakohde suosii vähän energiaa kuluttavia laitteita. Laitehankinnoissa tukeudutaan EU- ja Energy Star -standardeihin tai vastaaviin ohjesääntöihin.

4. Muut tavat säästää energiaa

Mainitse teillä käytettäviä tapoja: esim. ajastimet, liiketunnistimet sisä- ja ulkotiloissa, huonekohtainen lämpötilansäätö, lämpöpumput, energiatehokkaat keittiölaitteet, pesukoneet ja astianpesukoneet, tehokkaasti eristetyt ikkunat.

5. Matkakohteessa käytetään uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä

Matkakohteessa käytetään pääosin bioenergiaa (puu, hake, pelletti, maalämpö tms.) tai vihreää sähköä (Ekosähkö-, Hyötytuuli-, Norppa- tms. sopimus tai itse tuotettu energia aurinkopaneeleiden tai tuulivoimaloiden avulla).

VESI
6. Veden alkuperä ja riittävyys

Käyttövesi on tuotettu kestävällä tavalla eikä liika vedenkäyttö vaikuta haitallisesti ympäristön tasapainoon.

7. Vesivuodot: matkakohteessa ei ole vesivuotoja.

Kaikki vesijohdot, viemärit ja liitoskohdat ovat ehjiä ja huolellisesti yhdistetty. Havaittavissa olevat vuodot tarkistetaan säännöllisesti. Vedenkäyttöä seurataan, jotta mahdolliset vuodot voidaan havaita ja poistaa.

8.Vettä säästävät hanat

Ainakin osaan matkakohteen vesihanoista on asennettu vedensäästöominaisuus (esim. erilaiset vedenvirtaaman rajoittimet ja suuttimet ym.)

9. Vettä säästävät WC-istuimet

Vähintään uusissa WC-säiliöissä on kaksihuuhtelumekanismi (tai jokin muu vettä säästävä menetelmä).

10. ”Pyyhepolitiikka”

Vierailijoiden pyyhkeet ja liinavaatteet vaihdetaan puhtaisiin vain heidän pyynnöstään.

11. Muut keinot säästää vettä (vähintään kaksi)

Esimerkkejä: kompostoivat käymälät, vedenkulutuksen huomiointi astioiden pesussa, sadevesitynnyrit, virtsan erittelevät WC-järjestelmät ja sadevesijärjestelmät.

12. Saatavilla on tietoa ympäristöä säästävästä ja vastuullisesta veden ja energian käytöstä

Esimerkkejä: infotaulut, -lehtiset ja neuvonta.

JÄTTEET JA KIERRÄTYS
13. Matkakohteessa noudatetaan kansallista jätehuoltoon liittyvää lainsäädäntöä.

14. WC– ja talouspaperi

WC- ja talouspaperi on valmistettu vähintään 50 % kierrätetystä paperista tai se on ympäristömerkitty EU-Ecolabel- tai Joutsenmerkillä.

15. Yksittäispakatut tuotteet ja kertakäyttöastiat

Matkakohteen ruokapalveluissa ei tarjota yksittäispakattuja tuotteita (voi/margariini, kerma, marmeladi tms.) tai kertakäyttöastioita.

16. Juomavesi ja muut juomat

Matkakohteessa ei tarjota kertakäyttöpulloja. Mikäli pullovettä tai virvoitusjuomapulloja on tarjolla/myynnissä, pullot ovat uudelleen täytettäviä/kierrätettäviä.

Mikäli vettä tai virkistysjuomia ei tarjoilla (esim. itsepalvelumajoitus), valitse EI KOSKE.

17. Puhdistus- ja pesuaineet

Puhdistus- ja pesuaineet (esim. pyykinpesu-, siivous-, tiski- ja käsienpesuaineet sekä shampoot ym.) ovat ympäristölle ja terveydelle haitattomia ja biohajoavia. Käytettävillä puhdistusaineilla on ympäristömerkki (esim. Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki).

18. Kierrätys ja kompostointi

Matkakohteessa syntyvät jätteet kierrätetään mallikelpoisesti ja myös vierailijoilla on mahdollisuus kiinteän jätteen lajitteluun. Biojäte kompostoidaan mahdollisuuksien mukaan.

Kohteesta löytyy kierrätysastiat/-säiliöt ainakin lasille, metallille, paperille, kartongille ja energiajakeelle paikallisen kierrätysjärjestelmän mukaisesti. Myös muovin talteenotto ja kierrätys on toivottavaa. Lisäksi vierailijoita varten tulee olla selkeät ohjeet oikeasta jätteiden lajittelusta. Ongelmajäte toimitetaan ongelmajätekeräykseen.

19. Paristot

Matkakohteessa vältetään kertakäyttöisten paristojen käyttöä. Käytöstä poistetut paristot kierrätetään asianmukaisesti.

20. Jätevesien käsittely lainsäädännön mukaisesti

Esimerkkejä: jätevesiviemärin asianmukainen toiminta, jätevesien biologisen puhdistusmenetelmän käyttö, “harmaan veden” uudelleenkäyttö (wc:ssä ja puutarhassa). Jäteveteen ei päästetä kemikaaleja tai ympäristölle haitallisia aineita eikä käsittelemätöntä jätevettä päästetä luontoon.

21. Muut toimet jätteiden tai jätevesien haittojen minimoimiseksi.

Matkakohteessa pyritään vähentämään jätteen määrää ja vesistöjen kuormittamista myös muilla kuin edellä luetelluilla tavoilla.

Esimerkkejä: tavaran ostaminen isommissa erissä pakkausmateriaalien säästämiseksi, turhien muovipakkausten välttäminen, vesipohjaisten maalien käyttö, muste-/värikasettien kierrätys ym.

LIIKKUMINEN
22.Matkakohteessa tuetaan aktiivisesti julkisen liikenteen käyttöä ja ekologista liikkumista

Vierailijoiden saatavilla on ajantasaista tietoa matkakohteeseen saapumisesta junalla tai bussilla (neuvonta, aikataulut). Ekologista liikkumista voidaan tukea myös esim. seuraavilla tavoilla:
julkisilla kulkuneuvoilla saapuvat vierailijat noudetaan pysäkiltä
ilman omaa autoa saapuville annetaan jokin etu (ilmainen aamiainen, alennus majoitushinnasta, ylimääräinen saunavuoro, nouto bussipysäkiltä tms.)
polkupyörien lainaaminen tai vuokraus matkakohteessa.

23. Matkakohteessa tarjotaan tai mainostetaan ainoastaan sellaisia retkiä, ohjelmapalveluja ja/tai urheiluaktiviteetteja, jotka eivät saastuta tai häiritse luontoa tai lähialueen asukkaita.

Seuraavia aktiviteetteja ei hyväksytä matkakohteessa: vesiskootterit ja vesijetit, moottorikelkkasafarit, mönkijät, kolmipyörät, moottoriurheiluajoneuvot ja värikuulasota. Myöskään kyseisten aktiviteettien aktiivista mainostamista ei hyväksytä (mainoslehtiset, julisteet, suosittelu jne.) Suositeltavia retkeily- ja urheilumuotoja ovat esim. pyöräily, patikointi, ratsastus, soutu, melonta ja hiihto.

[ Takaisin alkuun – klikkaa ]

6. Viestintä ja tiedottaminen

Viestintä ja tiedottaminen
MATKAKOHDE
1. Vierailijoille tarjotaan tietoa tavoista, joilla matkakohteessa tuetaan kestävää kulttuuria ja luonnon monimuotoisuutta.

Esimerkkejä: luomuviljely, luonnonsuojelu, veden- ja energian säästö, kierrätys ja kompostointi, permakulttuuriset käytännöt, maatiaiskasvit ja -eläimet, jne. Tietoa voi tarjota esimerkiksi esitteiden, internetsivujen, ilmoitustaulun tai retkien ja opastuskierrosten avulla.

VIERAILIJAT

2.Vierailijoille tarjotaan tietoa keinoista, joilla he itse voivat edistää kestävyyttä sekä ympäristön hyvinvointia.

Esimerkkejä: veden- ja energian säästövinkit (sulje vesihanat, vähennä lämmitystä, sulje ikkunat), kierrätysneuvonta, opastuskierrokset, perinnemaisemien hoito, luomun suosiminen, kompostointi.

LÄHIYMPÄRISTÖ

3. Vierailijoille tarjotaan tietoa ympäröivästä luonnosta sekä paikallisesta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä.

4.Vierailijoille kerrotaan tarvittaessa siitä, minkälainen toiminta on ekologisesti kestämätöntä.

Esimerkkejä: harvinaisten kasvien kerääminen, uhanalaisista lajeista valmistettujen matkamuistojen valmistaminen tai ostaminen, sääntelemätön metsästys ja kalastus

TODISTUS KESTÄVYYDESTÄ

5. Vierailijoiden nähtävillä on ECEAT Suomi ry:n laatutodistus sekä pyynnöstä kopio tästä laatukyselystä vastauksineen.

ECEAT:in laatuvaatimukset ovat luettavissa yhdistyksen nettisivuilla.Vierailija voi halutessaan myös pyytää lisätietoja ECEAT Suomi ry:ltä.

[ Takaisin alkuun – klikkaa ]

7. Kestävä tulevaisuus

Kestävä tulevaisuus
SUUNNITELMAT KESTÄVYYDEN LISÄÄMISEKSI

1. Matkakohteessa ollaan avoimia uusille ajatuksille ja kehityssuunnille, ja omaa ympäristöosaamista kehitetään aktiivisesti.

[ Takaisin alkuun – klikkaa ]

8. Vanhat laatuvaatimukset

Vanhat laatuvaatimukset

”ECEAT Suomi ry päivitti matkakohteiden laatuvaatimukset kesällä 2018. Täältä löytyvät tätä aiemmin luomumatkailuverkoston jäseniksi liittyneiden yritysten kriteerit, jotka ovat voimassa vanhoilla jäsenillä kevääseen 2019 asti.”

EKOLOGISEN JA KULTTUURISEN KESTÄVYYDEN
vaatimukset ECEAT Suomen matkakohteille (vanhat jäsenet)

ECEAT International on sopinut yhteisistä perusvaatimuksista, jotka kaikkien jäsenmaiden majoitusyritysten ja matkakohteiden on täytettävä, jotta ne voivat olla mukana yhteisessä markkinoinnissa.

Laatuvaatimukset painottuvat ekologiseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Tarkoitus ei ole tasapäistää rikasta majoitustarjontaa, vaan taata matkailijoille tietty perustaso. Kulttuurien, lakien ja olosuhteiden erilaisuuden vuoksi jokainen jäsenmaa voi kuitenkin asettaa omille jäsenyrityksilleen myös lisävaatimuksia. ECEAT Suomella on muutamia omia lisäsuosituksia.

Laadunarvioinnissa käytetään apuna majoituskohteen omistajan itsearviointia sekä matkailijoilta saatua palautetta. Myös ECEAT:in edustajan tarkastusvierailut ovat mahdollisia.

Kestävyyden perusvaatimukset toimivat myös pohjana pohjana pian valmistuvalle laatujärjestelmälle. Pääosin internetissä toimiva järjestelmä kannustaa yrittäjiä arvioimaan ja kehittämään majoituskohteensa ja toimintansa kestävyyttä sekä auttaa matkailijoita löytämään omia toiveitaan parhaiten vastaavat kohteet.

MATKAILIJAT

1. ympäristöön liittyvän tiedon tarjoaminen matkailijoille

kunkin matkakohteen ”ekologinen status” osoitetaan ECEAT:in todistuksella.

todistuksen myöntää laadusta vastaava kansallinen järjestö (Suomessa ECEAT Suomi ry), jolta matkailija voi pyytää lisätietoja

todistus on määräaikainen – matkailija voi tarkastaa todistuksen voimassaolon

matkailijoille tarjotaan tietoa paikallisesta luonnosta, luomuviljelystä ja kulttuurista, mikä lisää ymmärtämystä ja kunnioitusta näitä kohtaan (esim. esitteet, opaskirjat, opastetut retket, luomupalveluluettelot jne.)

matkailijoita tiedotetaan siitä, minkälainen toiminta on ekologisesti kestämätöntä (esim. harvinaisten kasvien kerääminen, uhanalaisista lajeista valmistettujen matkamuistojen valmistaminen tai ostaminen; sääntelemätön metsästys ja kalastus)

ECEAT:in laatuvaatimusten tulee olla pyynnöstä matkailijoiden nähtävillä

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

Matkakohteessa ollaan halukkaita keskustelemaan matkailijoiden kanssa ekologisesta kestävyydestä

MAATALOUS

2. Ympäristöystävällisen maatalouden tukeminen

kemiallisia torjunta-aineita ei käytetä puutarhassa, pelloilla eikä kasvihuoneessa (voidaan sallia vain poikkeustapauksissa)

väkilannoitteita ei käytetä (eräitä poikkeuksia voidaan sallia siirtymäkaudella luomutuotantoon)

matkakohteessa panostetaan eläinten hyvinvointiin, hyvään kohteluun ja luontaiseen käyttäytymiseen

ruokapalveluita tarjoavissa yrityksissä käytetään ainakin osaksi luomutuotteita

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

tuotannossa ei käytetä geenimanipuloituja tai peitattuja siemeniä

ruokapalveluja tarjoavassa matkakohteessa on vähintään kaksi luomutuotetta jokapäiväisessä käytössä (= Portaat luomuun -järjestelmän alin taso)

ruokapalveluissa ei käytetä geenimanipuloituja elintarvikkeita

itsepalvelumökeissä on oltava nähtävillä alueen luomupalveluluettelo (jos on olemassa)

3. Veden ja energian käyttö säästeliäästi ja tiedostavasti/vastuullisesti

matkakohteessa pyritään säästämään vettä ja energiaa sekä käyttämään uusiutuvia energialähteitä (paikallisten olosuhteiden mukaisesti)

liinavaatteet vaihdetaan vain asiakkaan pyynnöstä

matkakohteessa ei ole vuotavia hanoja ja vesijohtoja

matkailijoiden saatavilla on tietoa ympäristöä säästävästä ja vastuullisesta veden, energian ja muiden luonnonvarojen käytöstä (esim. infotaulut, -lehtiset ja neuvonta)

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

matkakohteessa käytetään pääosin bioenergiaa (puu, hake, pelletti, maalämpö tms.) tai vihreää sähköä (Ekosähkö-, Hyötytuuli-, Norppa- tms. sopimus tai oma tuotanto)

matkakohteessa käytetään pääosin ekologisia pesu- ja puhdistusaineita

4. Ekologinen rakentaminen

matkakohteessa halutaan investoida kestävään rakentamis- tai huoltoteknologiaan

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

rakennuksia ylläpidetään riittävässä kunnossa eikä niiden anneta anneta rappeutua.

rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa pyritään soveltamaan perinteisiä työtapoja ja materiaaleja (kotimainen puu, savi, olki, tiili tms.)

uudisrakennukset rakennetaan perinteen ja ympäristön ehdoilla

5. Jätemäärien vähentäminen

matkakohteessa noudatetaan kansallisia jätehuoltoon liittyviä lakeja

matkailijoille tarjotaan mahdollisuus kiinteän jätteen lajitteluun (paikallisten olosuhteiden mukaan)

matkakohteessa noudatetaan kansallisia jätevesien käsittelyyn liittyviä lakeja

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

matkakohteessa pyritään vähentämään jätemääriä (esim. kertakäyttötavaroiden ja turhien pakkausten minimointi)

biojäte kompostoidaan tai toimitetaan biojätekeräykseen

biojäte ja muu hyötyjäte lajitellaan ja hyötyjäte pyritään kierrättämään (lajittelu paikallisten olosuhteiden mukaan)

ongelmajätteet toimitetaan keräykseen (pakollinen)

6. Ekologinen liikkuminen

julkisia ja ekologisia kuljetusmuotoja tuetaan aktiivisesti (ilmoitustaululla vähintään bussien aikataulut, tiedot lähimmästä polkupyörien vuokrauspisteestä jne.)

jos matkakohde tarjoaa retkiä/urheilumahdollisuuksia, nämä ovat ensisijaisesti ekologisia (pyöräily, retkeily, ratsastus, melonta, soutu jne.)

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

omalla autolla saapuvat maksavat palveluista normaalin hinnan ja julkisilla kulkuneuvoilla, pyörällä tms. saapuville annetaan jokin tilakohtainen etu (esim. ilmainen aamiainen, alennus majoitushinnasta, ylimääräinen saunavuoro, nouto bussipysäkiltä tms.)

LUONTO

7. Majoituskohteiden omistajat toimivat aktiivisesti paikallisen maiseman, elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi

matkakohteessa tarjotaan aktiviteetteja, jotka eivät häiritse luonnonvaraisia lajeja ja niiden normaalia käyttäytymistä (meteli, lähestyminen jne.). Myös matkailijoiden on vältettävä häiritsemästä ympäristöä omalla toiminnallaan.

matkakohteessa vältetään paikallisen eläimistön ja kasviston vahingoittumista kestämättömällä kulutuksella (maaperän kuluminen yms.)

maatilaa/puutarhaa/leirintäaluetta hoidetaan ympäristöystävällisesti ja paikallista eläimistöä ja kasvistoa kunnioittaen

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

luonnonsuojelualueille/arvokkaisiin kohteisiin ei ohjata häiriötä tuottavaa toimintaa

lintujen pesimäaikainen häiriö minimoidaan

alueella olevia vesistöjä suojellaan suojavyöhykkeiden avulla (rannat, lammet, purot, joet, suot ym.)

KULTTUURI

8. Aktiivinen osallistuminen kulttuuriperinnön säilyttämiseen

uudisrakennuksissa ja korjaustöissä kunnioitetaan perinteisiä rakennustekniikoita ja tyyliä

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

kulttuurisesti merkittäviä rakennuksia pyritään säilyttämään

matkailijoita tiedotetaan paikallisista kulttuurinähtävyyksistä ja –tapahtumista

9. Aktiivinen vaikuttaminen paikalliseen talouteen ja yhteistyöhön

matkakohteen omistajat ovat halukkaita käymään ostoksilla paikallisissa kaupoissa ja/tai tekemään yhteistyötä paikallisten tuotteiden tai palveluiden tuottajien kanssa

jos matkakohteessa tarjotaan ruokaa, maataloustuotteita, matkamuistoja jne., ne ovat ensisijaisesti paikallisesti tuotettuja

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

matkakohteessa pyritään suosimaan paikallista työvoimaa, tuotteita ja alihankkijoita

TULEVAISUUS

10. Ympäristöystävällisyyden lisääminen ja avoimuus ottaa vastaan uusia ajatuksia ja kehityssuuntia

ECEAT Suomi ja myös tuleva laatujärjestelmä kannustavat majoituskohdetta parantamaan vähitellen ekologista ja kulttuurista kestävyyttään

TEKNISET PERUSVAATIMUKSET
ECEAT Suomen majoituskohteille

ECEAT Internationalin tekniset laatuvaatimukset on kehitetty niille jäsenmaille, joissa ei ole virallista, koko maan kattavaa ja sen kaikkia majoituspalveluita tarjoavia yrityksiä koskevaa pakollista teknistä laatuluokittelua, tai joissa virallista luokittelua ei voida käyttää.

Suomessa noudatetaan ECEAT:in teknisiä laatuvaatimuksia.

Laatuvaatimusten noudattamista voidaan seurata joko itsearvioinnin tai ulkopuolisen tarkastajan avulla. Arviointitapa riippuu jäsenmaasta ja sen käytännöistä. Suomessa laatua valvotaan toistaiseksi pääosin omavalvonnan ja matkailijoilta saadun palautteen avulla. Myös tarkastuskäynnit ovat mahdollisia.

Jotta majoituskohteelle voidaan myöntää ECEAT Suomen ekologisen ja kulttuurisen kestävyyden laatutodistus, on sen täytettävä myös seuraavat tekniset vaatimukset:

kaikkien majoitustyyppien yhteiset perusvaatimukset

huoneiden perusvaatimukset (jos tarjolla majoituskohteessa)

majoitustyyppikohtaiset perusvaatimukset (leirintäalueet, ateriapalveluja tarjoavat majoituskohteet sekä itsepalveluperiaatteella toimivat majoituskohteet)

1. MAJOITUSKOHTEIDEN YHTEISET PERUSVAATIMUKSET

Lakisääteiset perusvaatimukset

Majoituskohteen omistajan tulee noudattaa kansallisia lakeja seuraavissa asioissa:

vieraiden kirjaaminen, jos laki tätä edellyttää

palontorjunta- tai paloturvallisuuslakien noudattaminen (savunilmaisimet, sammuttimet)

rakennusturvallisuuslakien sekä elintarvike- ja hygienialakien noudattaminen

turvallinen juomavesi

jätehuoltoon ja jätevesihuoltoon liittyvä lainsäädäntö

ECEAT:in kansallinen järjestö voi myöntää todistuksen ainoastaan laillisesti perustetulle yritykselle, joka on rekisteröity maan veroviranomaisten edellyttämällä tavalla.

majoituskohteen omistaja huolehtii toimista, joilla estetään eläintautien leviäminen matkailijoiden välityksellä

Muut perusvaatimukset

1.1. TAVOITETTAVUUS

Majoituskohteen on oltava löydettävissä tiekartan ja kohteen tarjoaman lisätiedon perusteella.

1.2. VIERAANVARAISUUS

Majoituskohteen omistajan/ylläpitäjän tulee:

olla vieraanvarainen ja ystävällinen matkailijoille ja pystyä luomaan miellyttävä ilmapiiri

ryhtyä toimiin matkailijan ilmoittaessa muiden vieraiden, kiusallisen melun tai saasteen aiheuttamasta häiriöstä

huolehtia kohteen ja sen välittömän ympäristön siisteydestä

Majoituskohteen omistaja/ylläpitäjä ei saa:

osoittaa matkailijoiden uskontoon, ihonväriin tai sukupuoliseen suuntautuneisuuteen kohdistuvia ennakkoluuloja

ottaa vastaan useampia matkailijoita kuin mistä selviytyy

1.3. ASIANMUKAISEN TIEDON TARJOAMINEN MATKAILIJOILLE

Seuraavien tietojen tulee olla selkeästi matkailijoiden nähtävillä:

kaikki hinnat selkeästi paikallisessa valuutassa ja euroina

luettelo tarjotuista ylimääräisistä palveluista ja aktiviteeteista

talon säännöt

tietoa ympäristöstä sekä alueen kartta

tietoa alueen julkisista kulkuneuvoista

hätänumerot (lääkäri, poliisi, paloasema)

todistus ECEAT Suomen laatuvaatimusten täyttämisestä

kopio ECEAT Suomen laatuvaatimuksista (pyynnöstä matkailijoiden käytettävissä)

1.4. TURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT

ensiapupakkaus on oltava helposti matkailijoiden saatavilla

majoituskohteen omistaja/pitäjä varoittaa matkailijoita talon ja ympäristön mahdollisista, etenkin lapsiin kohdistuvista vaaratekijöistä (koirat, kuopat, ojat jne.)

majoituskohteen omistaja/pitäjä ryhtyy toimiin, joilla estetään kohteen eläinten käyminen matkailijoiden kimppuun

majoituskohteen omistaja/pitäjä tarjoaa riittävät järjestelyt matkailijoiden omaisuuden turvaamiseksi (esim. lukot huoneiden ovissa, turvallinen pysäköintialue autoille/polkupyörille jne.)

2. HUONEIDEN PERUSLAATUVAATIMUKSET
jos tarjolla majoituskohteessa

Huoneet

huoneiden tulee olla kuivia, homeettomia ja raikkaita ja niissä tulee olla päivänvaloa

huoneissa tulee tarvittaessa olla lämmitysmahdollisuus

huoneissa tulee olla valot (jos sähkövaloa ei käytettävissä, tästä tulee ilmoittaa matkailijoille)

Oleskelutila

oleskelutilassa ei ole pysyviä vuodepaikkoja

oleskelutilassa on oltava pöytä sekä tuoleja vuodepaikkojen määrää vastaavasti

Makuuhuone

makuuhuoneessa tulee olla kunnon vuoteet, lakanat, peitot ja tyynyt

vuoteen vähimmäismitat ovat 190 x 80 (1 h vuode) and 190 x 140 (parivuode)

vuoteet ovat vähintään 20 cm lattiatason yläpuolella

patjan on koostuttava yhdestä osasta ja oltava tasainen ja tukeva

telttasänkyjä, sohvia jne. ei tule käyttää pysyvinä vuoteina

lisähuopia on oltava tarjolla kylmän sään varalta

Jos huone on seuraavia mittoja pienempi, tästä tulee tiedottaa matkailijoille:

5 m² vuodetta kohden, korkeus 2,20 m
7 m² parivuodetta kohden, korkeus 2,20 m
7 m² kerrossänkyä kohden, korkeus 2,20 m

käytettävissä tulee olla lukulamppu

huoneessa on oltava vaatekaappi tai hyllyjä ja ripustustilaa vaatteille sekä ripustimia

huoneessa on oltava verhot tai kaihtimet

lakanat vaihdetaan aina uusien vieraiden saapuessa

huoneiden välillä ei saa olla kulkuyhteyksiä

3. MAJOITUSTYYPPIKOHTAISET PERUSVAATIMUKSET

3.1. LEIRINTÄALUEIDEN PERUSVAATIMUKSET

SOPIVA ALUE

teltta-alueen tulee olla tasainen ja kivetön

leirintäalueelle ei päästetä koti- eikä maatilan eläimiä (muussa tapauksessa tästä tulee ilmoittaa selkeästi ja mahdollisten vaarojen välttämiseksi on ryhdyttävä toimiin)

jätteiden ja jäteveden sijoituspaikat on osoitettava selkeästi

jos käytettävissä oleva tila ei vastaa vähimmäismittoja, tästä on tiedotettava selkeästi matkailijoille (perheteltan, matkailuauton tai asuntovaunun vähimmäistila on 50 m² , pikkuteltan 25 m² )

HYVÄKSYTTÄVÄT PESU- JA WC-TILAT

pesu- ja wc-tilojen käyttö ei häiritse muita matkailijoita

tilat ovat vaivattomasti käytettävissä vuorokauden ympäri

suihkuissa ja käymälöissä on oltava suljettavat ovet

3.2. PERUSVAATIMUKSET RUOKAPALVELUJA TARJOAVILLE MAJOITUSKOHTEILLE

VIIHTYISÄ RUOKAILUTILA

soveliaan ruokailutilan on oltava matkailijoiden käytettävissä ennen ateriaa, sen aikana ja sen jälkeen. Tarkoitukseen voidaan käyttää myös kerho- tai olohuonetta.

puhtauteen kiinnitetään erityishuomiota (pöytä, pöytäliinat jne.)

HYVÄLAATUINEN RUOKA

ateriat ovat hyvälaatuisia ja riittävän tukevia sekä sisältävät tuoreita tuotteita

paikallisia (maatalous)tuotteita on käytettävä, jos näitä on saatavilla

3.3. ITSEPALVELUMAJOITUKSEN PERUSVAATIMUKSET

TARJOTTU VÄLINEISTÖ

Matkailijoiden käytettävissä tulee olla:

ruokailuvälineet (veitsi, lusikka, haarukka, teelusikka), lautanen (syvä ja tavallinen) sekä lasi ja muki jokaiselle matkailijalle

ruoan kylmäsäilytystilat, hella, vesikattila tai sähköinen vedenkeitin, allas ja kylmävesipiste, kattiloita kansineen, paistinpannu, kulho, terävä veitsi, kauha, korkinavaaja, leikkuulauta, siivilä, tiskiharja, tiskirätti ja roskakori

asianmukaiset siivousvälineet

maadoitettu pistorasia (jos sähköä ei ole, tästä tulee tiedottaa matkailijoille)

[ Takaisin alkuun – klikkaa ]