Suomen luomumatkailuyhdistys - ECEAT Suomi ry

Laatu ja kestävyys luomumatkailussa

Pääset suoraan tekstiin klikkaamalla  tässä valitsemaasi otsikkoon:
 1. ECEAT Suomi ry:n laatuvaatimuksista 
 2. Matkakohteiden yleiset laatuvaatimukset
 3. Luonnon monimuotoisuus
 4. Kulttuuriperintö
 5. Ympäristö
 6. Viestintä ja tiedottaminen
 7. Kestävä tulevaisuus

1. ECEAT Suomi ry:n laatuvaatimuksista

ECEAT edistää ympäristövastuullista matkailua. Siksi myös laatuvaatimuksemme painottuvat ekologiseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Verkostoon kuuluvien matkakohteiden tulee omassa toiminnassaan täyttää kriteerit, jotka liittyvät seuraaviin kestävyyden osa-alueisiin:

 • Luomutuotannon tukeminen ja luomutuotteiden käyttö
 • Vesien suojelun huomioiminen toiminnassa
 • Energian säästäminen ja uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön käyttö
 • Jätemäärän minimointi ja jätteen tehokas kierrätys
 • Energiaa säästävä ja kulttuuriympäristöä kunnioittava uudisrakentaminen
 • Vierailijoiden neuvonta ja tiedotus kestävyyteen liittyen
 • Julkisen liikenteen ja vähäpäästöisen liikkumisen suosiminen
 • Luonnonsuojelu ja elinympäristöjen monimuotoisuuden vaaliminen
 • Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja vaaliminen
 • Paikallistalouden ja alueellisen yhteistyön tukeminen ja hyödyntäminen
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen laatuvaatimusten mukaisesti 

 

ECEAT Suomi ry:n laatuvaatimukset pohjautuvat kansainvälisen  ECEAT Internationalin vaatimuksiin, mutta niitä on osittain sovellettu Suomen oloihin paremmin sopiviksi. 

Laatukriteerit painottuvat ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseen. Jäsenyritysten on silti täytettävä myös yleiset, turvallisuuteen ja palvelujen laatuun liittyvät vaatimukset.

ECEAT:in edustaja tekee auditointikäynnin jokaiseen jäsenyritykseen. Laadunarvioinnissa käytetään apuna myös jäsenyrityksen  itsearviointia ja omaseurantaa sekä matkailijoilta saatua palautetta.

ECEAT Suomi ry tukee verkoston jäseniä laadun ja kestävyyden kehittämisessä tiedottamalla ja neuvomalla. Jokaisessa matkakohteessa tulee olla nähtävillä ECEAT:in laatutodistus osoituksena sitoutumisesta ECEAT:in laatuvaatimuksiin.

 Aivan jokaista vaatimusta ei tarvitse täyttää, vaan kokonaisuus ratkaisee. Yhdistyksen hallitus arvioi laatu- ja kestävyyskyselyn vastausten perusteella jäsenehdokkaan sopivuuden ECEAT Suomi ry:n matkakohteeksi.

2. Matkakohteiden yleiset laatuvaatimukset


TERVEYS, TURVALLISUUS JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAATIMUKSET

1. Matkakohteen omistaja noudattaa kansallisia lakeja ja takaa seuraavat asiat:

 • Majoittuvat vierailijat rekisteröidään
 • Palontorjunta- ja paloturvallisuusmääräyksiä (palohälyttimet, sammutuslaitteet) sekä rakentamiseen liittyviä turvallisuusmääräyksiä noudatetaan.
 • Hygieniaan ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyviä lakeja noudatetaan.
 • Matkakohteessa tarjotaan puhdasta vettä, jota on turvallista juoda.
 • Matkakohteessa huolehditaan toimista, joilla estetään eläintautien leviäminen matkailijoiden välityksellä.
 • Ensiapupakkaus on helposti vierailijoiden saatavilla.
 • Vierailijoita varoitetaan matkakohteen ja sen ympäristön mahdollisista, etenkin lapsiin kohdistuvista vaaratekijöistä (koirat, kuopat, ojat jne.). Lisäksi huolehditaan siitä, että eläimet ovat aitauksissa ja kytkettyinä siten, ettei mahdollisesti vaarallisia kohtaamisia pääse tapahtumaan.
 • Vierailijoiden omaisuus turvataan riittävin turvatoimin
 

PALVELU JA TIEDOTTAMINEN

2. Vieraanvaraisuus ja hyvä palvelu

 • Matkakohde on löydettävissä tiekartan tai sähköisen navigaatiojärjestelmän avulla ja tarvittaessa vierailijat saavat lisätietoja (esim. nettisivuilta).
 • Matkakohteen omistaja/työntekijät ovat vieraanvaraisia ja ystävällisiä, ja he pystyvät luomaan miellyttävän ilmapiirin.
 • Matkakohteen omistaja/työntekijät eivät saa osoittaa vierailijoiden uskontoon, ihonväriin tai seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvia ennakkoluuloja.
 • Mikäli vierailijat ilmoittavat muiden vieraiden, kiusallisen melun tai saasteen aiheuttamasta häiriöstä, on omistajan/työntekijöiden ryhdyttävä tarvittaviin toimiin.
 • Vierailijoita otetaan kerrallaan vastaan vain sen verran, että kaikille voidaan taata hyvä palvelu.
 • Matkakohteen omistaja/työntekijät huolehtivat kohteen ja sen välittömän ympäristön siisteydestä.
 

3. Tiedottaminen

Ainakin seuraavien tietojen tulee olla vierailijoiden nähtävillä matkakohteessa tai sen nettisivuilla:

 • kaikki hinnat (ennen palvelun toimittamista)
 • luettelo tarjotuista lisäpalveluista ja aktiviteeteista
 • majoituspaikan säännöt
 • tietoa majoituspaikan lähiympäristöstä sekä alueen kartta
 • tietoa alueen julkisista kulkuneuvoista
 • hätänumerot (hätäkeskus, poliisi, pelastuslaitos)
 • todistus ECEAT Suomen laatuvaatimusten täyttymisestä (ECEAT:in laatutodistus), kun se on toimitettu jäseneksi hyväksytylle uudelle matkakohteelle.
 

MAJOITUSPALVELUT

4. Majoitushuoneet

 • huoneiden tulee olla kuivia, homeettomia, tuuletettavissa ja niissä tulee olla päivänvaloa
 • huoneissa tulee tarvittaessa olla lämmitysmahdollisuus
 • huoneissa tulee olla valot (jos sähkövaloa ei ole käytettävissä, tästä tulee ilmoittaa vierailijoille ennen varauksen tekemistä sekä myös majoituskohteen esitteissä ja sähköisessä markkinoinnissa).
 

5. Oleskelutilat

 • Majoituspaikassa on oleskelutila/-tiloja, joissa
  ei ole pysyviä vuodepaikkoja
 • on pöytä ja tuoleja vuodepaikkojen määrää vastaavasti
 

6. Makuuhuoneet

 • makuuhuoneissa tulee olla kunnon sängyt sekä hyvälaatuiset lakanat, peitot ja tyynyt
 • vuoteen vähimmäismitat ovat 190 x 80 cm (1 h vuode) ja 190 x 140 cm (parivuode)
 • vuoteet ovat vähintään 20 cm lattiatason yläpuolella
 • patjat ovat yksiosaisia, tasaisia ja tukevia
 • telttasänkyjä, sohvia ym. ei tule käyttää pysyvinä vuoteina
 • tarjolla on lisäpeittoja kylmän sään varalta
 • jos huone on seuraavia mittoja pienempi, tulee siitä ilmoittaa vierailijoille etukäteen:
  – 5 m2 vuodetta kohden, korkeus 2,20 m
  – 7 m2 parivuodetta kohden, korkeus 2,20 m
  – 7 m2 kerrossänkyä kohden, korkeus 2,20 m
 • käytettävissä tulee olla lukulamppu
 • huoneessa on oltava vaatekaappi tai hyllyjä ja ripustustilaa vaatteille sekä vaatehenkareita
 • makuuhuoneissa on oltava verhot tai sälekaihtimet
 • lakanat vaihdetaan jokaisen vierailijan jälkeen
 • huoneiden välillä ei ole kulkuyhteyksiä (paitsi kun vuokrataan koko asunto)
 

7. Leirintäalueita koskevat vaatimukset

 • telttailualueen tulee olla tasainen ja kivetön
 • leirintäalueelle ei päästetä koti- eikä maatilan eläimiä (muussa tapauksessa tästä tulee ilmoittaa selkeästi ja on ryhdyttävä toimiin mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi).
 • jätteiden ja jäteveden sijoituspaikat on osoitettava selkeästi
  jos käytettävissä oleva tila ei vastaa vähimmäismittoja, tästä on tiedotettava selkeästi vierailijoille ennen varaamista (perheteltan, matkailuauton tai asuntovaunun vähimmäistila on 50 m2, pikkuteltan 25 m2).
 • pesu- ja wc-tilojen käyttö ei häiritse muita vierailijoita.
 • pesu- ja wc-tilat ovat vaivattomasti käytettävissä vuorokauden ympäri.
 • suihkuissa ja käymälöissä on oltava lukittavat ovet.
 

RUOKAPALVELUT

8. Matkakohteen ruokapalveluita koskevat vaatimukset

 • ruokailua varten on varattu viihtyisä ja sovelias ruokailutila, jossa on riittävästi ruokapöytätilaa/aterioija. Tila on käytettävissä ennen ruokailua, sen aikana ja sen jälkeen. Myös kerho- tai oleskelutilaa voidaan käyttää tarkoitukseen.
 • puhtauteen ja siisteyteen kiinnitetään erityistä huomiota (pöydät, pöytäliinat jne.)
 • ateriat ovat laadultaan hyviä, määrältään riittäviä ja sisältävät tuoreita ruoka-aineita (vihannekset, juurekset, hedelmät)
 

9. Matkakohteen itsepalvelukeittiötä koskevat vaatimukset

Vierailijoiden käytettävissä tulee olla:

 • ruokailuvälineet (veitsi, haarukka, lusikka ja teelusikka), tavallinen ja syvä lautanen sekä lasi ja muki jokaista vierailijaa kohden.
 • ruoan kylmäsäilytystilat, liesi, vesikattila tai sähköinen vedenkeitin, pesuallas kylmävesiliittymällä, kattiloita kansineen, paistinpannu, kulho, terävä leikkuuveitsi, kauha, pullon– ja korkinavaaja, leikkuulauta, siivilä, tiskiharja- ja rätti, astiapyyhe sekä jäteastia.
 • siivoamista varten on varattu asiamukaiset siivousvälineet ja ekologiset siivousaineet
 • maadoitettu pistorasia (jos sähköä ei ole, tästä tulee tiedottaa vierailijoille)yel

3. Luonnon monimuotoisuus

MAATALOUS JA KESTÄVÄ MAANKÄYTTÖ

1. Torjunta-aineet ja kasvinsuojeluaineet

Matkakohteessa ei käytetä kemiallisia tuhohyönteisten tai kasvitautien torjunta-aineita pelloilla, puutarhoissa, kasvihuoneissa, piha-alueella tai metsissä. Rikkakasveja, kasvitauteja ja –tuholaisia torjutaan luonnonmukaisin menetelmin. Lisätietoja: https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/.

(luomutuotannossa hyväksyttyjä, luonnosta peräisin olevia torjunta-aineita saa käyttää).

2. Keinolannoitteet: matkakohteessa ei käytetä keinolannoitteita.

Matkakohteessa lannoitetaan vain luonnonmukaisin periaattein. Lisätietoa tästä: https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/.

Käytettävät lannoitteet eivät siis saa sisältää esim. hormoneja tai antibiootteja, vaan kasvit saavat tarvitsemansa ravinteet eloperäisessä muodossa (karjan tai muiden eläinten lantana, kompostina tai viherlannoituksena) ympäristölle tasapainoisella tavalla. Tavanomaiset hivenlannoitteet ovat tarvittaessa sallittuja myös luomussa.

3. GMO ja siementen käsittely

Matkakohde on GMO-vapaa eikä maatilalla tai puutarhassa käytetä kemiallisesti käsiteltyjä siemeniä, jotka on kielletty luomuviljelyssä.

Mikäli siemeniä käsitellään (peittaus) tauteja, hyönteisiä tai homeita vastaan, ainoastaan luomuviljelyssä käytetyt menetelmät ovat hyväksyttyjä.

4. Luomutuotteet ja lähiruoka

a) Luomutuotteet: matkakohde tarjoaa vierailijoille luomuelintarvikkeita.

Luomuelintarvikkeet voivat olla:

– omalla maatilalla tai puutarhassa kasvatettuja (tai metsässä kasvaneita) sertifioituja luomutuotteita

– lähialueen maatiloilta, yrittäjiltä, kaupoista tai tukuista ostettuja sertifioituja luomutuotteita.

Vakituisessa käytössä tulee olla vähintään kuusi sertifioitua luomuraaka-ainetta tai tuotetta (esim. leipä, jauhot, maito, kahvi, tee, riisi, perunat, pasta, kananmunat).

b) Muut ekologisesti viljellyt tuotteet, lähiruoka ja keruutuotteet

Matkakohde suosii ruokapalveluissaan lähellä tuotettua ruokaa.

Kaiken ei ECEAT:in matkakohteessa tarvitse olla sertifioitua luomua. Yhdistys kannustaa jäseniään käyttämään ruokapalveluissa myös muuten ympäristöystävällisesti viljeltyjä oman puutarhan/maatilan tuotteita sekä lähiruokaa ja keruutuotteita.

5. Eläinten hyvinvointi

Eläimillä on riittävästi elintilaa, mahdollisuus riittävään ulkoiluun sekä tarpeeksi raitista ilmaa ja päivänvaloa. Ainakin kesällä on käytössä ulkotarha tai laidun. Eläimiä hoidetaan lajinmukaisesti ja kohdellaan hyvin.

Luomutilat: ilmoittavat valvontaviranomaisen tunnusnumeron

Tuotantoeläimiä pitävät muut maatilat: Tilan toivotaan kuuluvan eläinten hyvinvointitukivalvontaan.

Kotieläinpihat: Aluehallintoviraston lupa kotieläinpihan pitoon on kunnossa.

LUONNONSUOJELU

Matkakohteen omistajat toimivat aktiivisesti paikallisen maiseman, elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

6. Kasvisto, eläimistö ja paikallinen maisema

Matkakohteen maanviljelysalueita, puutarhaa, piha-aluetta, metsiä ja leirintäaluetta hoidetaan kasviston ja eläimistön hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta edistäen.

Esimerkkejä:
– maisemallisen monimuotoisuuden ylläpitäminen (esim. lammet, puuryhmät, peltojen reunavyöhykkeet, metsän jatkuva kasvatus, pensasaidat)
– perinnemaisemien hoito ja alkuperäisten kasvilajien istuttaminen
– pesimäalueiden ylläpito (esim. linnut, hyönteiset ja lepakot)
– vesistöjen suojelu suojavyöhykkeiden avulla (rannat, lammet, purot, joet, suot ym.)

7. Metsien hoito
Jos matkakohteessa on omaa metsää, sitä pyritään hoitamaan metsän monimuotoisuutta ja luonnon biodiversiteettiä vaalien.
Esimerkkejä suositeltavista metsienhoitotavoista: luomusertifiointi, jatkuva kasvatus, METSO-ohjelma, FSC-sertifiointi.

8. Luontoretket
Matkakohteen järjestämiä tai tarjoamia luontoretkiä koskevat ohjeet:
Luontoretket eivät saa aiheuttaa pitkälläkään aikavälillä tarkasteltuna haittoja eläin-, kasvi- tai hyönteislajistolle. Vaatimus koskee erityisesti luonnoltaan arvokkaita suojelu- ym. alueita sekä lintujen pesimäkautta.
Kaikenlainen luonnon ekosysteemeille aiheutuva haitta minimoidaan, korjataan tai kompensoidaan luontoa suojelemalla.

9. Luonnonsuojelujärjestöt
Matkakohteessa tuetaan aktiivisesti luonnonsuojelujärjestöjä tai muuta
luonnonsuojeluun liittyvää toimintaa.
Esimerkkejä: jäsenyys/toiminta luomuyhdistyksessä, yhdessä tai useammassa luonnonsuojelujärjestössä tai yhteistyö paikallisen luonnonsuojelualueen tai kansallispuiston kanssa.

4. Kulttuuriperintö

Kulttuuriperintö ja paikallinen osallistuminen
RAKENTAMINEN

1. Lainsäädäntö

Matkakohde toimii paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Tähän kuuluu: maankäyttö, kaavoitus ja suunnittelu, rakentaminen, remontointi ja kunnostus sekä rakennusten toiminta.
Vähimmäisvaatimus: kaikki paikallisesti vaaditut luvat kunnossa.

2. Sijainti ja suunnittelu

Uusien rakennusten sijoittamisessa, kaavoituksessa ja suunnittelussa huomioidaan alueen luonto ja kulttuuriperintö.
Vähimmäisvaatimus: kaikki paikallisesti vaaditut luvat kunnossa.

3. Uudisrakentaminen ja rakennusten ylläpito

 • Matkakohteessa rakennetaan uutta ja ylläpidetään vanhoja rakennuksia kestävällä tavalla.
 • Rakennuksia ylläpidetään riittävässä kunnossa eikä niiden anneta rappeutua.
 • Rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa pyritään käyttämään perinteisiä materiaaleja (kotimainen puu, savi, olki, tiili tms.)
 • Uudisrakennukset rakennetaan perinteen ja ympäristön ehdoilla
 • Pyritään säästämään energiaa: mm. hyvä eristäminen (seinät, lattiat, katot, putket), 2-3-kertaiset ikkunat, passiiviaurinkoenergian hyödyntäminen (esim. lasipinnat, kasvihuoneet, sisäpihat).
 

KULTTUURIPERINTÖ
Matkakohteessa osallistutaan aktiivisesti paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen.

4. Uudisrakennuksissa ja korjaustöissä kunnioitetaan perinteisiä rakennustekniikoita ja -tyyliä ja kulttuurisesti merkittäviä rakennuksia pyritään säilyttämään.

Esimerkkejä: perinteisten materiaalien käyttö, perinteiset työtavat ja -välineet, alueelle tyypilliset värit ja muodot.

5. Matkakohteessa ja sen palveluissa huomioidaan alueen oma kulttuuriperintö.

Esimerkkejä: alueen perinneruokien tarjoaminen, paikallisten käsitöiden, matkamuistojen ja tuotteiden myynti; sisustaminen paikalliseen tyyliin, perinnetapahtumat, puutarhan ja/tai piha-alueen suunnittelu hyväksi todettuja perinteisiä käytäntöjä hyödyntäen.

6. Matkakohteessa kasvatetaan/ylläpidetään suomalaisia perinne- ja maatiaiskasveja (maatiaiskasvi = yli 50 vuotta Suomessa kasvanut ja tänne sopeutunut kasvikanta) ja/tai suomalaisia alkuperäisrotuja (esim.suomenhevonen, suomenlammas, maatiaisrotuiset kanat, kyyttö tai lapinlehmä, vanhat suomalaiset koirarodut)

7. Matkailijoille kerrotaan paikallisista kulttuurinähtävyyksistä ja –tapahtumista (vinkit, esitteet, nettisivut ym.)

PAIKALLISTALOUS JA REILU KAUPPA
8. Matkakohteen hankinnoissa suositaan tuotteita ja palveluita paikallisilta tuottajilta ja lähiseudun kaupoista.

9. Matkakohteessa myydään ruokaa, maataloustuotteita, matkamuistoja ja muita tuotteita, jotka on valmistettu lähiseudulla.

10. Matkakohteessa on tarjolla Reilun kaupan sertifioituja tuotteita, kuten kahvia, teetä, kaakaota tai hedelmiä.

11.Matkakohteessa noudatetaan työntekoon liittyvää lainsäädäntöä (esim. työsuojelu, vähimmäispalkka, työntekijöiden olosuhteet) ja kohdellaan reilusti myös vapaa-ehtoistyöntekijöitä.

12.Matkakohteen toiminta ei haittaa paikallisen väestön peruspalveluita, kuten veden- ja energian riittävyyttä tai jätehuoltoa.

5. Ympäristö

ENERGIA

1. Energiankulutus ja energianlähteet

Lämmityksen ja sähkön energiankulutusta mitataan ja energianlähteet on selvitetty. Kulutusta verrataan eri ajanjaksoina, tavoitteena vähentää turhaa energiankulutusta.

2. Energiatehokas valaistus

Vähintään 75 % lampuista on energiansäästölamppuja mukaan lukien ulkovalaistus ja pysäköintialueet.

3.Vähän energiaa kuluttavat laitteet

Uusia laitteita hankittaessa matkakohde suosii vähän energiaa kuluttavia laitteita. Laitehankinnoissa tukeudutaan EU- ja Energy Star -standardeihin tai vastaaviin ohjesääntöihin.

4. Muut tavat säästää energiaa

Mainitse teillä käytettäviä tapoja: esim. ajastimet, liiketunnistimet sisä- ja ulkotiloissa, huonekohtainen lämpötilansäätö, lämpöpumput, energiatehokkaat keittiölaitteet, pesukoneet ja astianpesukoneet, tehokkaasti eristetyt ikkunat.

5. Matkakohteessa käytetään uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä

Matkakohteessa käytetään pääosin bioenergiaa (puu, hake, pelletti, maalämpö tms.) tai vihreää sähköä (Ekosähkö-, Hyötytuuli-, Norppa- tms. sopimus tai itse tuotettu energia aurinkopaneeleiden tai tuulivoimaloiden avulla).

VESI

6. Veden alkuperä ja riittävyys

Käyttövesi on tuotettu kestävällä tavalla eikä liika vedenkäyttö vaikuta haitallisesti ympäristön tasapainoon.

7. Vesivuodot: matkakohteessa ei ole vesivuotoja.

Kaikki vesijohdot, viemärit ja liitoskohdat ovat ehjiä ja huolellisesti yhdistetty. Havaittavissa olevat vuodot tarkistetaan säännöllisesti. Vedenkäyttöä seurataan, jotta mahdolliset vuodot voidaan havaita ja poistaa.

8. Vettä säästävät hanat

Ainakin osaan matkakohteen vesihanoista on asennettu vedensäästöominaisuus (esim. erilaiset vedenvirtaaman rajoittimet ja suuttimet ym.)

9. Vettä säästävät WC-istuimet

Vähintään uusissa WC-säiliöissä on kaksihuuhtelumekanismi (tai jokin muu vettä säästävä menetelmä).

10. ”Pyyhepolitiikka”

Vierailijoiden pyyhkeet ja liinavaatteet vaihdetaan puhtaisiin vain heidän pyynnöstään.

11. Muut keinot säästää vettä (vähintään kaksi)

Esimerkkejä: kompostoivat käymälät, vedenkulutuksen huomiointi astioiden pesussa, sadevesitynnyrit, virtsan erittelevät WC-järjestelmät ja sadevesijärjestelmät.

12. Saatavilla on tietoa ympäristöä säästävästä ja vastuullisesta veden ja energian käytöstä

Esimerkkejä: infotaulut, -lehtiset ja neuvonta.

JÄTTEET JA KIERRÄTYS

13. Matkakohteessa noudatetaan kansallista jätehuoltoon liittyvää lainsäädäntöä.

14. WC– ja talouspaperi

WC- ja talouspaperi on valmistettu vähintään 50 % kierrätetystä paperista tai se on ympäristömerkitty EU-Ecolabel- tai Joutsenmerkillä.

15. Yksittäispakatut tuotteet ja kertakäyttöastiat

Matkakohteen ruokapalveluissa ei tarjota yksittäispakattuja tuotteita (voi/margariini, kerma, marmeladi tms.) tai kertakäyttöastioita.

16. Juomavesi ja muut juomat

Matkakohteessa ei tarjota kertakäyttöpulloja. Mikäli pullovettä tai virvoitusjuomapulloja on tarjolla/myynnissä, pullot ovat uudelleen täytettäviä/kierrätettäviä.

Mikäli vettä tai virkistysjuomia ei tarjoilla (esim. itsepalvelumajoitus), valitse EI KOSKE.

17. Puhdistus- ja pesuaineet

Puhdistus- ja pesuaineet (esim. pyykinpesu-, siivous-, tiski- ja käsienpesuaineet sekä shampoot ym.) ovat ympäristölle ja terveydelle haitattomia ja biohajoavia. Käytettävillä puhdistusaineilla on ympäristömerkki (esim. Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki).

18. Kierrätys ja kompostointi

Matkakohteessa syntyvät jätteet kierrätetään mallikelpoisesti ja myös vierailijoilla on mahdollisuus kiinteän jätteen lajitteluun. Biojäte kompostoidaan mahdollisuuksien mukaan.

Kohteesta löytyy kierrätysastiat/-säiliöt ainakin lasille, metallille, paperille, kartongille ja energiajakeelle paikallisen kierrätysjärjestelmän mukaisesti. Myös muovin talteenotto ja kierrätys on toivottavaa. Lisäksi vierailijoita varten tulee olla selkeät ohjeet oikeasta jätteiden lajittelusta. Ongelmajäte toimitetaan ongelmajätekeräykseen.

19. Paristot

Matkakohteessa vältetään kertakäyttöisten paristojen käyttöä. Käytöstä poistetut paristot kierrätetään asianmukaisesti.

20. Jätevesien käsittely lainsäädännön mukaisesti

Esimerkkejä: jätevesiviemärin asianmukainen toiminta, jätevesien biologisen puhdistusmenetelmän käyttö, “harmaan veden” uudelleenkäyttö (wc:ssä ja puutarhassa). Jäteveteen ei päästetä kemikaaleja tai ympäristölle haitallisia aineita eikä käsittelemätöntä jätevettä päästetä luontoon.

21. Muut toimet jätteiden tai jätevesien haittojen minimoimiseksi.

Matkakohteessa pyritään vähentämään jätteen määrää ja vesistöjen kuormittamista myös muilla kuin edellä luetelluilla tavoilla.

Esimerkkejä: tavaran ostaminen isommissa erissä pakkausmateriaalien säästämiseksi, turhien muovipakkausten välttäminen, vesipohjaisten maalien käyttö, muste-/värikasettien kierrätys ym.

LIIKKUMINEN

22.Matkakohteessa tuetaan aktiivisesti julkisen liikenteen käyttöä ja ekologista liikkumista

Vierailijoiden saatavilla on ajantasaista tietoa matkakohteeseen saapumisesta junalla tai bussilla (neuvonta, aikataulut). Ekologista liikkumista voidaan tukea myös esim. seuraavilla tavoilla:
– julkisilla kulkuneuvoilla saapuvat vierailijat noudetaan pysäkiltä
– ilman omaa autoa saapuville annetaan jokin etu (ilmainen aamiainen, alennus majoitushinnasta, ylimääräinen saunavuoro, nouto bussipysäkiltä tms.)
– polkupyörien lainaaminen tai vuokraus matkakohteessa.

23. Matkakohteessa tarjotaan tai mainostetaan ainoastaan sellaisia retkiä, ohjelmapalveluja ja/tai urheiluaktiviteetteja, jotka eivät saastuta tai häiritse luontoa tai lähialueen asukkaita.

Seuraavia aktiviteetteja ei hyväksytä matkakohteessa: vesiskootterit ja vesijetit, moottorikelkkasafarit, mönkijät, kolmipyörät, moottoriurheiluajoneuvot ja värikuulasota. Myöskään kyseisten aktiviteettien aktiivista mainostamista ei hyväksytä (mainoslehtiset, julisteet, suosittelu jne.) Suositeltavia retkeily- ja urheilumuotoja ovat esim. pyöräily, patikointi, ratsastus, soutu, melonta ja hiihto.

6. Viestintä ja tiedottaminen

MATKAKOHDE

1. Vierailijoille tarjotaan tietoa tavoista, joilla matkakohteessa tuetaan kestävää kulttuuria ja luonnon monimuotoisuutta.

Esimerkkejä: luomuviljely, luonnonsuojelu, veden- ja energian säästö, kierrätys ja kompostointi, permakulttuuriset käytännöt, maatiaiskasvit ja -eläimet, jne. Tietoa voi tarjota esimerkiksi esitteiden, internetsivujen, ilmoitustaulun tai retkien ja opastuskierrosten avulla.

VIERAILIJAT

2. Vierailijoille tarjotaan tietoa keinoista, joilla he itse voivat edistää kestävyyttä sekä ympäristön hyvinvointia.

Esimerkkejä: veden- ja energian säästövinkit (sulje vesihanat, vähennä lämmitystä, sulje ikkunat), kierrätysneuvonta, opastuskierrokset, perinnemaisemien hoito, luomun suosiminen, kompostointi.

LÄHIYMPÄRISTÖ

3. Vierailijoille tarjotaan tietoa ympäröivästä luonnosta sekä paikallisesta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä.

4.Vierailijoille kerrotaan tarvittaessa siitä, minkälainen toiminta on ekologisesti kestämätöntä.

Esimerkkejä: harvinaisten kasvien kerääminen, uhanalaisista lajeista valmistettujen matkamuistojen valmistaminen tai ostaminen, sääntelemätön metsästys ja kalastus

TODISTUS KESTÄVYYDESTÄ

5. Vierailijoiden nähtävillä on ECEAT Suomi ry:n laatutodistus sekä pyynnöstä kopio tästä laatukyselystä vastauksineen.

ECEAT:in laatuvaatimukset ovat luettavissa yhdistyksen nettisivuilla.Vierailija voi halutessaan myös pyytää lisätietoja ECEAT Suomi ry:ltä.  

7. Kestävä tulevaisuus

SUUNNITELMAT KESTÄVYYDEN LISÄÄMISEKSI 1. Matkakohteessa ollaan avoimia uusille ajatuksille ja kehityssuunnille, ja omaa ympäristöosaamista kehitetään aktiivisesti.