Suomen luomumatkailuyhdistys - ECEAT Suomi ry

Yrittäjäjäseneksi

ECEAT Suomi ry:n ylläpitämän luomumatkailuverkoston yrittäjäjäseniksi voivat päästä mukaan matkailupalveluja tarjoavat:

 • luomutilat
 • ympäristövastuulliset majatalot ja pienet hotellit
 • kurssikeskukset
 • paikallista kulttuuriperintöä ylläpitävät museot
 • kestävyyteen panostavat leirintäalueet
 • ekokylät ja ekoyhteisöt
 • muut kohteet, jotka panostavat vahvasti ympäristönsuojeluun ja paikalliseen kulttuuriin, säilyttäen esimerkiksi maatiaislajeja ja perinnemaisemia.

Yrittäjäjäsen voi olla myös oikeuskelpoinen yhdistys tai yhteisö.  Jos yrittäjäjäsenyys kiinnostaa,

 • tutustu ECEAT Suomi ry:n laatuvaatimuksiin
 • tutustu myös yhdistyksen sääntöihin
 • ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.  Puhelinkeskustelumme jälkeen voit hakea jäseneksi täyttämällä kaksi kyselylomaketta: Laatu- ja kestävyyskyselyn sekä Tietoa matkakohteesta -kyselyn. Näin selviää, täyttyvätkö ECEAT:in  laatuvaatimukset jo omassa matkakohteessasi.

Hallitus voi hyväksyä matkakohteesi mukaan verkostoon, mikäli laatuvaatimukset täyttyvät. Jos eivät täyty, meiltä saa tukea ja neuvoja! Auditointi paikan päällä matkakohteessa tehdään yleensä jäseneksi hyväksymisen jälkeen.

ECEAT:in kautta tulevat ulkomaalaiset matkailijat haluavat usein tutustua paikallisiin ihmisiin ja heidän kulttuuriinsa. Siksi jäseniltä odotetaan myös avoimuutta kohdata eri maista saapuvia vierailijoita ja auttaa heitä tuntemaan olonsa tervetulleeksi!

MITÄ MAKSAA?

VUOSI 2024

YRITTÄJÄJÄSENMAKSU

Maksuluokat:

 • a) liikevaihto alle 100 000 e: 190 e
 • b) liikevaihto 100 000 e – 300 000 e: 330 e
 • c) liikevaihto 300 000 e – 500 000 e: 550 e
 • d) liikevaihto 500 000 e – 800 000 e: 880 e
 • e) liikevaihto yli 800 000 e: 1100 e
 • e) yhteisöjäsenet (ei merkittävää liikevaihtoa matkailusta): 110 e

Yrittäjäjäsenmaksun suuruus uusille jäsenille määräytyy jäsenen liittymiskuukauden mukaan (1 kk maksu = 1/12 koko vuoden maksusta).

LIITTYMISMAKSU uudelle yrittäjäjäsenelle

Maksuluokat:

 • a) liikevaihto alle 100 000 e: 280 e
 • b) liikevaihto 100 000 – 300 000 e: 390 e
 • c) liikevaihto 300 000 e – 500 000 e: 500 e
 • d) liikevaihto yli 500 000 e – 800 000 e: 610 e
 • e) liikevaihto yli 800 000 e: 720 e
 • f) yhteisöjäsenet (ei merkittävää liikevaihtoa matkailusta): 280 e

AUDITOINTIMAKSU

 • Auditoinnin perusmaksu 200 e
 • Lisäksi 60 e/jokainen auditointivierailuun kulunut tunti.
 • Yritys maksaa lisäksi auditoijan matkakulut.

Jäsenmaksuun sisältyy:

 • valokuvallinen esittely matkakohteesta ja sen tarjoamista palveluista vuoden ajaksi (suomeksi ja englanniksi) sivuilla: www.luomumatkailu.fi
 • mukanaolo yhteisessä markkinoinnissa ja tiedotuksessa
 • matkakohteen seinälle laitettava ECEAT-sertifikaatti, joka kertoo kohteen olevan mukana ECEAT Suomi ry:ssä ja täyttävän yhdistyksen kriteerit.
 • ECEAT Suomi ry:n jäsenkortti, jolla saatte alennuksia tai muita etuja yhdistyksen muissa suomalaisissa matkakohteissa vieraillessanne.
 • jäsentiedotteet, joissa kerromme ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista.
 • kestävyyden kehittämiseen liittyvää tukea ja neuvontaa
 • äänioikeus yhdistyksen yleisissä kokouksissa.

ECEAT-jäsenyys auttaa matkailuyritystä myös polulla kohti Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -sertifikaattia (STF).
Olemme yksi STF-yhteistyöhön mukaan hyväksytyistä suomalaisista kestävyyssertifikaateista.