Suomen Luomumatkailuyhdistys

Suomen luomumatkailuyhdistys, ECEAT Suomi ry, ylläpitää ja kehittää kestävän matkailun verkostoa, johon voivat hakea mukaan matkailupalveluja tarjoavat:

  • Luomu- ja biodynaamisia tiloja,
  • Ympäristövastuullisia majataloja ja ekokyliä, sekä
  • Muita majoitus- ja vierailukohteita, joissa panostetaan ympäristönsuojeluun ja paikalliseen kulttuuriin.

”ECEAT” -lyhenne tulee Euroopan kattavan kansainvälisen ”European Centre for Ecological and Agricultural Tourism” -verkoston nimestä.

Tarjolla on majoitusta telttapaikasta täysihoitoon ja yksinkertaisesta ylelliseen. Oman mökin rauhaa tai aktiivista tutustumista maatilan elämään ja ympäröivään luontoon. Monissa matkakohteissa voit myös ostaa luomutuotteita ja osallistua kursseille tai tilan töihin. ECEAT-kohteita voi olla myös kaupungissa!

Päämäärät

Yhdistyksen tavoitteena on ympäristövastuullisen matkailun avulla tukea luomuviljelyä, luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää maankäyttöä, maaseudun ekologisia toimeentulomahdollisuuksia sekä kulttuuriperinnön ja maisemien suojelua. Tärkeää on myös oppiminen ja ympäristökasvatus.

Matkakohteiden on täytettävä ECEAT:in laatukriteerit, joissa korostuu ekologinen, kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys.

Perinteisesti ECEAT:in matkakohteet ovat sijainneet maaseudulla ja tarjonneet majoitusta. Yhdistys kuitenkin toivoo ympäristöön panostavien vierailijoiden ja vierailukohteiden löytävän toisensa myös kaupungissa. Siksi laatuvaatimuksia ollaan kehittämässä myös luomu- ja ekokahviloille ja –ravintoloille. Myös ympäristövastuulliset kurssikeskukset ja ohjelmapalveluyritykset ovat jatkossa tervetulleita mukaan.