Viestintä ja tiedottaminen

MATKAKOHDE

1. Vierailijoille tarjotaan tietoa tavoista, joilla matkakohteessa tuetaan kestävää kulttuuria ja luonnon monimuotoisuutta.

Esimerkkejä: luomuviljely, luonnonsuojelu, veden- ja energian säästö, kierrätys ja kompostointi, permakulttuuriset käytännöt, maatiaiskasvit ja -eläimet, jne. Tietoa voi tarjota esimerkiksi esitteiden, internetsivujen, ilmoitustaulun tai retkien ja opastuskierrosten avulla.

VIERAILIJAT

2.Vierailijoille tarjotaan tietoa keinoista, joilla he itse voivat edistää kestävyyttä sekä ympäristön hyvinvointia.


Esimerkkejä: veden- ja energian säästövinkit (sulje vesihanat, vähennä lämmitystä, sulje ikkunat), kierrätysneuvonta, opastuskierrokset, perinnemaisemien hoito, luomun suosiminen, kompostointi.

LÄHIYMPÄRISTÖ

3. Vierailijoille tarjotaan tietoa ympäröivästä luonnosta sekä paikallisesta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä.

4.Vierailijoille kerrotaan tarvittaessa siitä, minkälainen toiminta on ekologisesti kestämätöntä.

Esimerkkejä: harvinaisten kasvien kerääminen, uhanalaisista lajeista valmistettujen matkamuistojen valmistaminen tai ostaminen, sääntelemätön metsästys ja kalastus

TODISTUS KESTÄVYYDESTÄ

5. Vierailijoiden nähtävillä on ECEAT Suomi ry:n laatutodistus sekä pyynnöstä kopio tästä laatukyselystä vastauksineen.

ECEAT:in laatuvaatimukset ovat luettavissa yhdistyksen nettisivuilla.Vierailija voi halutessaan myös pyytää lisätietoja ECEAT Suomi ry:ltä.

Laatu ja kestävyys luomumatkailussa
Matkakohteiden yleiset laatuvaatimukset
Luonnon monimuotoisuus
Kulttuuriperintö ja paikallinen osallistuminen
Ympäristö
Viestintä ja tiedottaminen
Kestävä tulevaisuus
Vanhat laatuvaatimukset