Suomen luomumatkailuyhdistys

Suomen luomumatkailuyhdistys – ECEAT Suomi ry, ylläpitää ja kehittää kestävän matkailun verkostoa, johon voivat hakea mukaan mm. matkailupalveluja tarjoavat:

  • luomu- ja biodynaamiset tilat,
  • ympäristövastuulliset majatalot ja ekokylät, sekä
  • muut majoitus- ja vierailukohteet, joissa panostetaan vahvasti ympäristönsuojeluun ja paikalliseen kulttuuriin.

ECEAT” -lyhenne tulee yhdistyksen kattojärjestön, kansainvälisen ”European Centre for Ecological and Agricultural Tourism” -verkoston nimestä.

Tarjolla on majoitusta telttapaikasta täysihoitoon ja yksinkertaisesta ylelliseen. Oman mökin rauhaa tai aktiivista tutustumista maatilan elämään ja ympäröivään luontoon. Monissa matkakohteissa voit myös ostaa luomutuotteita ja osallistua kursseille tai tilan töihin. ECEAT-kohteita voi olla myös kaupungissa!

Päämäärät

Yhdistyksen tavoitteena on ympäristövastuullisen matkailun avulla tukea luomuviljelyä, luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää maankäyttöä, maaseudun ekologisia toimeentulomahdollisuuksia sekä kulttuuriperinnön ja -maisemien suojelua. Tärkeää on myös oppiminen ja ympäristökasvatus.

Matkakohteiden on täytettävä ECEAT:in laatuvaatimukset joissa korostuu ekologinen, kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys.

Perinteisesti ECEAT:in matkakohteet ovat sijainneet maaseudulla ja tarjonneet majoitusta. Koska kestävän matkailun ja luomun tukeminen on tärkeää myös kaupungeissa ja taajamissa, ECEAT Suomi ry on soveltamassa laatukriteereitään myös mm. luomu- ja ekokahviloille ja –ravintoloille.