ECEAT Suomen juuret

Luomua ja kestävyyttä matkailuun –hanke

Suomeen kansainvälisen ECEAT:in inspiroima luomumatkailuverkosto luotiin Luomua ja kestävyyttä matkailuun –hankkeen avulla vuosina 2001-2004. Idean äiti oli hankevastaavana toiminut Terhi Arell, joka vakuuttui asiasta osallistuttuaan verkoston tapaamiseen Puolassa.

Hankkeen rahoitti Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) sekä Maa- ja metsätalousministeriö ja vastaavana järjestönä toimi Luomuliitto.

Luomumatkailuhankkeen avulla maahamme rakennettiin uusi ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä pohjalla toimivien maaseudun matkailuyritysten verkosto, jonka matkakohteista suurin osa oli luomutiloja.

Mukana yhteistyössä oli mm. Maaseutumatkailun teemaryhmä, alueellisia luomuyhdistyksiä ja maaseutukeskuksia, Luomukeittiökeskus, Biodynaaminen yhdistys, Suomen ekoyhteisöprojekti, Ekometsätalouden liitto sekä useita ympäristö- ja matkailualan järjestöjä.

Hanke julkaisi mm. luomumatkailukohteita esittelevän Suomen Vihreän Lomaoppaan sekä Matkalla luomuun –lehden. Verkoston rakentamisen ja tiedottamisen lisäksi hanke järjesti mm. seminaareja ja opintoretkiä sekä kehitti verkostolle laatukriteerit.

Suomen luomumatkailuyhdistys – ECEAT Suomi ry perustettiin vuonna 2005 hankkeen päätyttyä.