Luonnon monimuotoisuus

MAATALOUS JA KESTÄVÄ MAANKÄYTTÖ

1. Torjunta-aineet ja kasvinsuojeluaineet

Matkakohteessa ei käytetä kemiallisia tuhohyönteisten tai kasvitautien torjunta-aineita pelloilla, puutarhoissa, kasvihuoneissa, piha-alueella tai metsissä. Rikkakasveja, kasvitauteja ja –tuholaisia torjutaan luonnonmukaisin menetelmin. Lisätietoja: https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/.

(luomutuotannossa hyväksyttyjä, luonnosta peräisin olevia torjunta-aineita saa käyttää).

 

2. Keinolannoitteet: matkakohteessa ei käytetä keinolannoitteita.

Matkakohteessa lannoitetaan vain luonnonmukaisin periaattein. Lisätietoa tästä: https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/.

Käytettävät lannoitteet eivät siis saa sisältää esim. hormoneja tai antibiootteja, vaan kasvit saavat tarvitsemansa ravinteet eloperäisessä muodossa (karjan tai muiden eläinten lantana, kompostina tai viherlannoituksena) ympäristölle tasapainoisella tavalla. Tavanomaiset hivenlannoitteet ovat tarvittaessa sallittuja myös luomussa.

 

3. GMO ja siementen käsittely

Matkakohde on GMO-vapaa eikä maatilalla tai puutarhassa käytetä kemiallisesti käsiteltyjä siemeniä, jotka on kielletty luomuviljelyssä.

Mikäli siemeniä käsitellään (peittaus) tauteja, hyönteisiä tai homeita vastaan, ainoastaan luomuviljelyssä käytetyt menetelmät ovat hyväksyttyjä.

 

4. Luomutuotteet ja lähiruoka

a) Luomutuotteet: matkakohde tarjoaa vierailijoille luomuelintarvikkeita.

Luomuelintarvikkeet voivat olla:

– omalla maatilalla tai puutarhassa kasvatettuja (tai metsässä kasvaneita) sertifioituja luomutuotteita

– lähialueen maatiloilta, yrittäjiltä, kaupoista tai tukuista ostettuja sertifioituja luomutuotteita.

Vakituisessa käytössä tulee olla vähintään kuusi sertifioitua luomuraaka-ainetta tai tuotetta (esim. leipä, jauhot, maito, kahvi, tee, riisi, perunat, pasta, kananmunat).

b) Muut ekologisesti viljellyt tuotteet, lähiruoka ja keruutuotteet

Matkakohde suosii ruokapalveluissaan lähellä tuotettua ruokaa

Kaiken ei ECEAT:in matkakohteessa tarvitse olla sertifioitua luomua. Yhdistys kannustaa jäseniään käyttämään ruokapalveluissa myös muuten ympäristöystävällisesti viljeltyjä

oman puutarhan/maatilan tuotteita sekä lähiruokaa ja keruutuotteita.

 

5. Eläinten hyvinvointi

Eläimillä on riittävästi elintilaa, mahdollisuus riittävään ulkoiluun sekä tarpeeksi raitista ilmaa ja päivänvaloa. Ainakin kesällä on käytössä ulkotarha tai laidun. Eläimiä hoidetaan lajinmukaisesti ja kohdellaan hyvin.

Luomutilat: ilmoittavat valvontaviranomaisen tunnusnumeron

Tuotantoeläimiä pitävät muut maatilat: Tilan toivotaan kuuluvan eläinten hyvinvointitukivalvontaan.

Kotieläinpihat: Aluehallintoviraston lupa kotieläinpihan pitoon on kunnossa.

LUONNONSUOJELU

Matkakohteen omistajat toimivat aktiivisesti paikallisen maiseman, elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

 

6. Kasvisto, eläimistö ja paikallinen maisema

Matkakohteen maanviljelysalueita, puutarhaa, piha-aluetta, metsiä ja leirintäaluetta hoidetaan kasviston ja eläimistön hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta edistäen.

Esimerkkejä:

maisemallisen monimuotoisuuden ylläpitäminen (esim. lammet, puuryhmät, peltojen reunavyöhykkeet, metsän jatkuva kasvatus, pensasaidat)

perinnemaisemien hoito ja alkuperäisten kasvilajien istuttaminen

pesimäalueiden ylläpito (esim. linnut, hyönteiset ja lepakot)

vesistöjen suojelu suojavyöhykkeiden avulla (rannat, lammet, purot, joet, suot ym.)

 

7. Metsien hoito

Jos matkakohteessa on omaa metsää, sitä pyritään hoitamaan metsän monimuotoisuutta ja luonnon biodiversiteettiä vaalien.

Esimerkkejä suositeltavista metsienhoitotavoista: luomusertifiointi, jatkuva kasvatus, METSO-ohjelma, FSC-sertifiointi.

 

8. Luontoretket

Matkakohteen järjestämiä tai tarjoamia luontoretkiä koskevat ohjeet:


Luontoretket eivät saa aiheuttaa pitkälläkään aikavälillä tarkasteltuna haittoja eläin-, kasvi- tai hyönteislajistolle. Vaatimus koskee erityisesti luonnoltaan arvokkaita suojelu- ym. alueita sekä lintujen pesimäkautta.

Kaikenlainen luonnon ekosysteemeille aiheutuva haitta minimoidaan, korjataan tai kompensoidaan luontoa suojelemalla.

 

9. Luonnonsuojelujärjestöt

Matkakohteessa tuetaan aktiivisesti luonnonsuojelujärjestöjä tai muuta

luonnonsuojeluun liittyvää toimintaa.

Esimerkkejä: jäsenyys/toiminta luomuyhdistyksessä, yhdessä tai useammassa luonnonsuojelujärjestössä tai yhteistyö paikallisen luonnonsuojelualueen tai kansallispuiston kanssa.

Laatu ja kestävyys luomumatkailussa
Matkakohteiden yleiset laatuvaatimukset
Luonnon monimuotoisuus
Kulttuuriperintö ja paikallinen osallistuminen
Ympäristö
Viestintä ja tiedottaminen
Kestävä tulevaisuus
Vanhat laatuvaatimukset