Kulttuuriperintö ja paikallinen osallistuminen

RAKENTAMINEN

1.Lainsäädäntö

Matkakohde toimii paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Tähän kuuluu: maankäyttö, kaavoitus ja suunnittelu, rakentaminen, remontointi ja kunnostus sekä rakennusten toiminta.

Vähimmäisvaatimus: kaikki paikallisesti vaaditut luvat kunnossa.

2. Sijainti ja suunnittelu

Uusien rakennusten sijoittamisessa, kaavoituksessa ja suunnittelussa huomioidaan alueen luonto ja kulttuuriperintö.
Vähimmäisvaatimus: kaikki paikallisesti vaaditut luvat kunnossa.

3. Uudisrakentaminen ja rakennusten ylläpito

Matkakohteessa rakennetaan uutta ja ylläpidetään vanhoja rakennuksia kestävällä tavalla.

Rakennuksia ylläpidetään riittävässä kunnossa eikä niiden anneta rappeutua.

Rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa pyritään käyttämään perinteisiä materiaaleja (kotimainen puu, savi, olki, tiili tms.)

Uudisrakennukset rakennetaan perinteen ja ympäristön ehdoilla

Pyritään säästämään energiaa: mm. hyvä eristäminen (seinät, lattiat, katot, putket), 2-3-kertaiset ikkunat, passiiviaurinkoenergian hyödyntäminen (esim. lasipinnat, kasvihuoneet, sisäpihat).

KULTTUURIPERINTÖ

Matkakohteessa osallistutaan aktiivisesti paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen.

4. Uudisrakennuksissa ja korjaustöissä kunnioitetaan perinteisiä rakennustekniikoita ja -tyyliä ja kulttuurisesti merkittäviä rakennuksia pyritään säilyttämään.

Esimerkkejä: perinteisten materiaalien käyttö, perinteiset työtavat ja -välineet, alueelle tyypilliset värit ja muodot.

5. Matkakohteessa ja sen palveluissa huomioidaan alueen oma kulttuuriperintö.

Esimerkkejä: alueen perinneruokien tarjoaminen, paikallisten käsitöiden, matkamuistojen ja tuotteiden myynti; sisustaminen paikalliseen tyyliin, perinnetapahtumat, puutarhan ja/tai piha-alueen suunnittelu hyväksi todettuja perinteisiä käytäntöjä hyödyntäen.

6. Matkakohteessa kasvatetaan/ylläpidetään suomalaisia perinne- ja maatiaiskasveja (maatiaiskasvi = yli 50 vuotta Suomessa kasvanut ja tänne sopeutunut kasvikanta) ja/tai suomalaisia alkuperäisrotuja (esim.suomenhevonen, suomenlammas, maatiaisrotuiset kanat, kyyttö tai lapinlehmä, vanhat suomalaiset koirarodut)

7. Matkailijoille kerrotaan paikallisista kulttuurinähtävyyksistä ja –tapahtumista (vinkit, esitteet, nettisivut ym.)

PAIKALLISTALOUS JA REILU KAUPPA

8. Matkakohteen hankinnoissa suositaan tuotteita ja palveluita paikallisilta tuottajilta ja lähiseudun kaupoista.

9. Matkakohteessa myydään ruokaa, maataloustuotteita, matkamuistoja ja muita tuotteita, jotka on valmistettu lähiseudulla.

10. Matkakohteessa on tarjolla Reilun kaupan sertifioituja tuotteita, kuten kahvia, teetä, kaakaota tai hedelmiä.

11.Matkakohteessa noudatetaan työntekoon liittyvää lainsäädäntöä (esim. työsuojelu, vähimmäispalkka, työntekijöiden olosuhteet) ja kohdellaan reilusti myös vapaa-ehtoistyöntekijöitä.

12.Matkakohteen toiminta ei haittaa paikallisen väestön peruspalveluita, kuten veden- ja energian riittävyyttä tai jätehuoltoa.

Laatu ja kestävyys luomumatkailussa
Matkakohteiden yleiset laatuvaatimukset
Luonnon monimuotoisuus
Kulttuuriperintö ja paikallinen osallistuminen
Ympäristö
Viestintä ja tiedottaminen
Kestävä tulevaisuus
Vanhat laatuvaatimukset