Luomua ja kestävyyttä matkailuun –hanke

Suomessa toimi vuosina 2001-2004 valtakunnallinen "Luomua ja kestävyyttä matkailuun" -hanke, jonka avulla maahamme rakennettiin uusi ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä pohjalla toimivien maaseudun matkailuyritysten verkosto. Hankkeen rahoitti eri ministeriöiden alainen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) sekä Maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeesta vastaavana järjestönä toimi Luomuliitto ry ja hankevastaavana Terhi Arell.

Mukana yhteistyössä oli mm. Maaseutumatkailun teemaryhmä, joukko alueellisia luomuyhdistyksiä ja maaseutukeskuksia, Luomukeittiökeskus, Biodynaaminen yhdistys, Suomen ekoyhteisöprojekti, Ekometsätalouden liitto sekä useita ympäristö- ja matkailualan järjestöjä.

Hanke julkaisi luomumatkailukohteita esittelevän Suomen Vihreän Lomaoppaan vuosina 2002 ja 2003 sekä Matkalla luomuun –lehden vuonna 2004. Luomumatkailuverkoston rakentamisen, oppaiden julkaisemisen ja muun tiedottamisen lisäksi hanke järjesti mm. koulutusseminaareja ja opintoretkiä sekä kehitti verkostolle laatukriteerit.

Luomua ja kestävyyttä matkailuun -hankkeen tärkein ulkomainen yhteistyöjärjestö oli kestävää maaseutumatkailua edistävä eurooppalainen ECEAT-verkosto, jolta myös saatiin idea ja malli luomumatkailuverkoston rakentamiseen Suomessa. Läheisintä yhteistyö oli ECEAT:in pohjoismaisen osaston sekä erityisesti Ruotsin "ECEAT Sverige - Välkommen till ekologisk gård" -yhdistyksen kanssa.

  Palaa edelliselle sivulle